Kråksmåla kyrka

Kråksmåla 209, 382 74 Alsterbro

Historia

Medeltid Under medeltiden fanns i Kråksmåla en kyrka som revs för att ge plats år en större 1761. Den gamla ansågs alltför dålig för att renoveras och byggas till. En bjälke från den gamla kyrkan hittades i samband med en renovering av kyrkan 1954. Den finns nu i ingången till kyrkogården i det fristående vapenhuset. Det finns inventarier bevarade från den gamla kyrkan. Se nedan.

1761 En ny kyrka byggs. Den såg ut som idag bortsett från fönstren, som gjordes större i samband med en renovering på 1830-talet. Utvändigt är kyrkan klädd med spån.

1766 Invändigt gjordes målningar som bland annat täckte hela taket. Vad som finns kvar är altartavlan, som målades direkt på korväggen. Den målades av målargesällen Zelander på uppdrag av kronolänsmannen Samuel Nobenschöll.

1830-tal Renovering då bl.a. fönster gjordes större och en ny altartavla införskaffades. Den nya altartavlan var målad av Mäster Schöld och föreställer ”Frälsaren nedtagen från korset”. Målningen fick hänga kvar på sin plats i cirka hundra år, då man återupptäckte den gamla tavlan och den nya förpassades till läktarväggen. Tavlan är restaurerades 1933 och placerades på kyrkans södra vägg.

Värt att veta

  • ”Birgittaskåpet” med den heliga Birgitta är tillverkat av Lübeckskonstnären Joh. Stenrath under senare delen av 1400-talet och är på dörrarna prytt med bilder av olika helgon. Birgittafiguren, i trä, anses vara en av de vackraste och bäst bevarade av denna grupp.
  • ”Sankt Göran med draken och prinsessan” är också den en unik medeltida grupp, även den i trä. 
    Krucifixet på altaret och Mariabilden över dörren till sakristian är prydnader från sen medeltid.
    Dopskålen är signerad Sven Palmqvist, Orrefors och inköptes 1956. Foten till denna, såväl som de stora ljusstakarna, har tillverkats av Sven Löfberg, Grönskåra.
  • Klockstapeln är äldre än den nuvarande kyrkan. Den omnämns 1736, då sockenstämman diskuterade hur stapeln skulle repareras. Den äldsta av de fyra klockorna har en inskription från 1667 och enligt obestyrkt tradition är den skänkt av drottning Kristina.
  • ”Primklockan” på korväggen fanns från början för att ringa i vid nattvarden. Den blev sedan under en tid vällingklocka i Mjöshult, men då kyrkan renoverades i mitten av 1950-talet återbördades klockan. Den har ett tag använts i samband med dop.