Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kamraterna

Åk 9 och uppåt

Efter konfirmationen erbjuds alla att fortsätta gemenskapen i pastoratets stora ungdomsgrupp Kamraterna. Kamraternas gemenskap kan beskrivas mer som en kommunitet där vi på våra läger äter, ber och bara är tillsammans. Naturligtvis händer det mer när Kamraterna ses men mycket av det som händer är frivilligt. Kamraterna erbjuds att få följa med på konfirmandläger där de delar konfirmandernas liv, äter och bor och är med konfirmanderna på dagarna som stöd och kamrat. Kamraterna har också egna läger. Grunden i Kamraternas gemenskap är att leva tillsammans på läger hemma i pastoratet eller på andra platser i Sverige eller utomlands. Varje söndag under terminerna ansvarar Kamraterna för Johannesmässan/gudstjänsten som firas i Nybro kyrka med efterföljande Kamratcafé i Ansgarsgården. Alla är givetvis välkomna till mässa/café vare sig man är Kamrat eller inte! Terminsstart för mässa/gudstjänst 1 september.

Kontakt: Thomas Holmgren Pettersson
Telefon: 0481-429 48
E-post: thomas.holmgrenpettersson@svenskakyrkan.se