Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kamraterna och Kamratcaféet

Åk 9 och uppåt

Kamraterna

Efter konfirmationen erbjuds alla att fortsätta gemenskapen i pastoratets stora ungdomsgrupp Kamraterna. Kamraternas gemenskap kan beskrivas mer som en kommunitet där vi på våra läger äter, ber och bara är tillsammans. Naturligtvis händer det mycket mer när Kamraterna ses, men mycket av det som händer är frivilligt. Kamraterna erbjuds att få följa med på konfirmandläger där de delar konfirmandens liv, äter och bor och är med konfirmanderna på dagarna som stöd och kamrat. Kamraterna har också egna läger. Grunden i Kamraternas gemenskap är att leva tillsammans på läger hemma i pastoratet eller på andra platser i Sverige eller utomlands, t. ex. Taizé. Varje söndag under terminerna ansvarar kamraterna för en mässa, den så kallade Johannesmässan som firas i Nybro kyrka.

Kontakt: Thomas Holmgren Pettersson
Telefon: 0481-429 48
E-post: thomas.holmgrenpettersson@svenskakyrkan.se

Kamratcaféet