Hälleberga kyrka

Hälleberga kyrka 1, 382 75 Gullaskruv

Historik

Medeltid En träkyrka var församlingens gudstjänstlokal. Den låg lite söder om den nuvarande kyrkan. Den äldste prästen vi känner till tjänstgjorde på 1300-talet.

1819-21 En stor kyrka uppfördes i liggtimmer i form av en korskyrka med sakristia bakom koret i öster och torn med pyramidformad huv i väster. Detta var under den tid som Peter Lorentz Sellergren var församlingens komminister. (Se nedan)

1976 (natten mellan 17-18 okt) Kyrkan förstördes genom brand. Skadorna var så omfattade att en rivning måste ske, dock efter stor tvekan och ingående diskussioner. Ritningarna till den nuvarande kyrkan togs fram av arkitekt Jerk Alton och arbetet leddes av ingenjör Magnus Nilsson. Den gamla kyrkans arkitektur går delvis igen i exempelvis tornet och kyrkorummets rundbågefönster.

1979 Trettondedag jul, invigdes den nuvarande kyrkan av biskop Sven Lindegård.

Värt att veta

  • Vid branden 1976 lyckades man rädda dopfunten av röd kalksten från 1653 och ett golvur från 1875 som har sin plats i koret. Duvan över predikstolen är också från gamla kyrkan, liksom mässingskronan. Diverse andra föremål finns i ett litet kyrkmuseum i stallarna bredvid kyrkan.
  • Altartavlan "Jesu bergspredikan" av konstnären Simon Gate, förstördes vid branden, men en kopia finns i församlingshemmet.
  • Det vackra korset på altaret är gjort av Sven Palmqvist (1906-1984). Han har också gjort ljusstakarna på altaret samt de nya ljuskronorna och lampetterna.
  • Fönstret i koret heter ”Himmelrikets blomster” och är gjort av konstnären Brita Reich Eriksson (f.1918- 2014)
  • I kyrkan finns flera intressanta tavlor. Bl.a. ”Utslagen”  av Liss Eriksson (1919-2000) och en Kristusbild (glasmosaik) av Simon Gate (1883-1945)
  • Orgeln har två manualer med 14 stämmor och byggdes år 1980 av Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå.
  • Kyrkan har inte, som manga andra, koret i öster utan i norr. Detta är medvetet. Vägen upp till kyrkporten fortsätter genom kyrkan fram till altaret.
  • Nära kyrkporten ligger Peter Lorenz Sellergrens grav, och intill den växer den mäktiga Sellergren-eken. I kyrkans kor hänger en oljemålning föreställande denne märklige väckelsepredikant. Sellergren skickades runt på 11 ställen under 18 år pga alkoholmissbruk. Han gjorde sig omöjlig även i Hälleberga, men efter en omvändelse återvände han till dit den 10:e söndagen efter Trefaldighet, 1814, som en ny människa. Folk kom långväga och i stora skaror för att höra honom. Denna söndag uppmärksammas ännu i församlingen. Det finns ett särskilt Sellergrensrum i hembygdsmuseet vid kyrkbacken.