Hälleberga församlingshem

Hälleberga 205, 382 75 Gullaskruv

Hälleberga församlingshem

Stora salen, kök ingår                   Halv dag (=4 tim) 400 kr

                                                        Hel dag 600 kr

 

Vid bokning av lokal kontakta församlingsexpeditionen tel. 0481 429 00 eller skicka nybro.pastorat@svenskakyrkan.se