Gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta gravplatsen?

 

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal

Ettårsavtal - fasttidsavtal 3 år - avräkningsavtal

Våra tjänster

Grundskötsel - årsunderhåll av gravplatsen, avser att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Omfattas av följande arbetsmoment:

  • Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord
  • Kantskärning av planteringsyta
  • Beskärning, putsning och vattning av befintliga växter
  • Borttagning av vissna blommor ur vaser samt borttagning av vinterkransar och vinterdekorationer
  • Riktning av gravvård utföres vid behov under förutsättning att säkerhetskraven är uppfyllda

Grundskötsel med vår och sommarplantering

Tillval påskliljor, buketter, höstljung, vinterdekorationer, ljus, 

Tvätt av gravvård

PRISLISTA 2022