Gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta gravplatsen?

 

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal

Ettårsavtal - fasttidsavtal 3 år - avräkningsavtal

Våra tjänster

Grundskötsel - årsunderhåll av gravplatsen, avser att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Omfattas av följande arbetsmoment:

  • Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord
  • Kantskärning av planteringsyta
  • Beskärning, putsning och vattning av befintliga växter
  • Borttagning av vissna blommor ur vaser samt borttagning av vinterkransar och vinterdekorationer
  • Riktning av gravvård utföres vid behov under förutsättning att säkerhetskraven är uppfyllda

Grundskötsel med vår och sommarplantering

Tillval påskliljor, buketter, höstljung, vinterdekorationer, ljus, 

Tvätt av gravvård

PRISLISTA 2021

 

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Liselotte Erlandsson

Liselotte Erlandsson

Nybro pastorat

Förvaltningsassistent/kyrkogårdsförvaltning