Gravrättsinnehavare sökes

DELGIVNING
Gravrättsinnehavare sökes 

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill Kyrkogårdsförvaltningen i Nybro pastorat komma i kontakt med dessa.
  
Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser i 
 Nybro pastorat. De gravar som berörs av denna delgivning är sedan mer än 2 år
försedda med en skylt med uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
En förteckning över vilka gravar som är berörda finns även på kyrkogårdarnas 
anslagstavlor samt på  www.svenskakyrkan.se/nybro/gravar-och kyrkogardar
 
För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningens expeditio
telefon 0481-429 76, 0481-42904 telefontid vardagar 10-12, 13-15
Vår besöksadress är Kyrkogatan 5, Nybro
Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon anhörig 
kan gravplatsen komma att betraktas som 
återlämnad till Nybro pastorat. Det kan medföra att gravanordningen kan tas bort. Sökandet efter gravrättsinnehavare avslutas 1 mars 2024