Gravar och kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen i Nybro pastorat är ansvarig för begravningsverksamheten inom Nybro kommun. Välkommen att kontakta oss vid frågor om våra kyrkogårdar, gravskötsel, gravrätter m m.

Madesjö kyrkogård Foto: Lena Jakobsson

VI HJÄLPER DIG ATT VÅRDA GRAVEN

För mer information om gravskötsel och plantering är du välkommen att kontakta oss på 0481-429 04 eller via epost: liselotte.erlandsson@svenskakyrkan.se  

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta gravplatsen?

Val av gravplats

Det finns olika typer av gravar på våra kyrkogårdar. Här kan du läsa vad de olika gravskicken innebär.

Gravrätt och gravrättsinnehavare

För alla bestämda gravplatser finns gravrätter. Gravrättsinnehavare kallas de som är antecknade i gravbok eller gravregister hos huvudmannen. Det är endast gravrättsinnehavare som kan utöva gravrätten.

Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan. 10 kap. 2§ Begravningslagen

Vad ingår i begravningsavgiften?

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Skogsvilan

Ceremonilokalen på Skogskyrkogården Kyrkogårdsvägen 2, 382 32 Nybro