Gravar och kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen i Nybro pastorat är ansvarig för begravningsverksamheten inom Nybro kommun. Välkommen att kontakta oss vid frågor om våra kyrkogårdar, gravskötsel, gravrätter m m.

Madesjö kyrkogård Foto: Lena Jakobsson