Gravar och kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen i Nybro pastorat är ansvarig för begravningsverksamheten inom Nybro kommun. Välkommen att kontakta oss vid frågor om våra kyrkogårdar, gravskötsel, gravrätter m m. Här kan du söka efter gravsatta på kyrkogården: http://www.svenskagravar.se

Information med anledning av erbjudanden från privat gravskötselföretag

Just nu får Nybro kyrkogårdsförvaltning många frågor om erbjudanden från ett privat företag angående tvätt av gravsten. Detta erbjudande har ingenting med Nybro kyrkogårdsförvaltning att göra. Just nu är det många som kontaktar oss med frågor om ett brev som skickas hem till många gravrättsinnehavare här i Nybro. Erbjudandet i brevet, som kan uppfattas som en faktura, kommer från ett privat gravskötselföretag.

Här kommer svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu.

1. Är det Nybro kyrkogårdsförvaltning som skickar breven?

Nej, det är inte Nybro kyrkogårdsförvaltning som skickar breven. Det är erbjudande från ett privat gravskötselföretag.

2. Har Nybro kyrkogårdsförvaltning lämnat ut gravrättsinnehavares namn och adress eller gravplatsbeteckning till företaget?

Nej, Nybro kyrkogårdsförvaltning har inte lämnat ut namn och adress till det privata gravskötselföretaget. Gravplatsbeteckningar och nummer går det dock att söka efter på gravar.se.

3. Vad händer om jag betalar/betalat?

Det kan vi tyvärr inte svara på. Alla sådana frågor måste vi hänvisa direkt till det privata gravskötselföretaget.

4. Jag har redan beställt skötsel/tvätt av min grav från Nybro kyrkogårdsförvaltning. Vad händer nu?

Du som beställt skötsel/tvätt av din grav från Nybro kyrkogårdsförvaltning, behöver inte göra någonting. Den beställning som du gett oss utför vi. Vårt arbetssätt bygger alltid på att gravrättsinnehavare aktivt beställer skötsel, tvätt och andra tjänster direkt av Nybro kyrkogårdsförvaltning. 

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss. Du hittar alla kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Madesjö kyrkogård Foto: Lena Jakobsson

VI HJÄLPER DIG ATT VÅRDA GRAVEN

För mer information om gravskötsel och plantering är du välkommen att kontakta oss på 0481-429 04 eller via epost: liselotte.erlandsson@svenskakyrkan.se  

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta gravplatsen?

Val av gravplats

Det finns olika typer av gravar på våra kyrkogårdar. Här kan du läsa vad de olika gravskicken innebär.

Gravrätt och gravrättsinnehavare

För alla bestämda gravplatser finns gravrätter. Gravrättsinnehavare kallas de som är antecknade i gravbok eller gravregister hos huvudmannen. Det är endast gravrättsinnehavare som kan utöva gravrätten.

Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan. 10 kap. 2§ Begravningslagen

Vad ingår i begravningsavgiften?

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Skogsvilan

Ceremonilokalen på Skogskyrkogården Kyrkogårdsvägen 2, 382 32 Nybro