Förtroendevalda

Nybro pastorat styrs ytterst av kyrkofullmäktige, som väljs genom kyrkoval vart 4:e år. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd, som fungerar som pastoratets styrelse. I varje församling finns ett församlingsråd, som fungerar som församlingens styrelse.

Kyrkorådet i Nybro pastorat

Från vänster: Birgitta Jonsson, Lars Ström, Maria Grönkvist, Tina Karlsson, Kristina Nilsson, Astor Karlsson, Jonas Karlsson, Maj-Lis Hernäng, Evy Annér.

Saknas på bilden: Raino Halse, Monika Petersson och Mats Fager

Församlingsrådet i Bäckebo församling

Församlingsråden i Nybro pastorat

Vill du komma i kontakt med någon i församlingsråden är du välkommen att ringa expeditionen 0481-429 00.

Församlingsrådet i Hälleberga församling

Församlingsrådet i Kristvalla församling

Församlingsrådet i Kråksmåla församling

Församlingsrådet i Madesjö församling

Församlingsrådet i Nybro-S:t Sigfrid församling

Församlingsrådet i Oskars församling

Församlingsrådet i Örsjö församling

Kontakt