Förtroendevalda

Nybro pastorat styrs ytterst av kyrkofullmäktige, som väljs genom kyrkoval vart 4:e år. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd, som fungerar som pastoratets styrelse. I varje församling finns ett församlingsråd, som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingsråden i Nybro pastorat

Vill du komma i kontakt med någon i församlingsråden är du välkommen att ringa expeditionen 0481-429 00.

Kontakt

    Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, och Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, samtalar. Bild: Magnus Aronson/Ikon

    Så styrs Svenska kyrkan

    Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.