Meny

Barn- och ungdomskörer

Babyrytmik 0-1 år tillsammans med vuxen. Torsdag 9.30-10.15. Ansgarsgården, Nybro. Ledare: Inga-Lill Gustafsson 0481-429 13

Syskongrupp 0-4 år tillsammans med vuxen. Torsdag 10.45-11.30.
Ansgarsgården, Nybro. Ledare: Inga-Lill Gustafsson 0481-429 13

MiniGospel  4-5 år. OBS - ny dag! Onsdag 17.00-17.30. Ansgarsgården, Nybro. Ledare: Inga-Lill Gustafsson 0481-429 13

Gospel Kids 6 år-åk 6. Tisdag 17.00-18.30. OBS-ny tid! Ansgarsgården, Nybro. Ledare: Inga-Lill Gustafsson 0481-429 13

Diamanterna F-åk 6. Torsdag 14.30-16.30. Muggebo, Silversparregatan 15 i Orrefors. Vi hämtar och lämnar barnen på Orrefors skola/skolgården. Ledare: Andreas Welinder, 0481-429 31, och Liz Hasselqvist.

Barnkör F-åk 6.  Torsdagar kl. 14.30-15.15 i skolan Kristvallabrunn. Ledare: Åsa Cederholm 0481- 429 81

Hemliga Klubben  F - år 6. Fredag 13.00-15.00. Örsjö församlingshem. Ledare: Karin Björkander Petersson 0481-429 41