Bäckebo kyrka

Marknadsvägen 3, 382 74 Alsterbro

Historia

1318 Är året då Åby socken först nämns i skrift. Bäckebo tillhörde fram till 1733 Åby socken och kallades på den tiden Åby skogsbygd.

Efter reformationen på 1500-talet byggdes ett träkapell i Bäckebo.

1685 Byggdes ett nytt kapell. I stället för torn fanns en klockstapel i trä med två klockor. Detta kapell fanns kvar till nuvarande kyrkan stod färdig då det såldes på auktion för 200 kr.

1733 blev Bäckebo kapell genom kunglig resolution annexkyrka till Åby.

1834 beslutades att en ny kyrka skulle byggas. Efter en lång tvist om den nya kyrkans läge, kunde grundstenen läggas den 15 september 1842. Till byggmästare antogs J.D Berglund.

1844 hölls den första gudstjänsten i den nya kyrkan hölls, men kyrkan invigdes först 1 augusti 1847.

Värt att veta

  • På norra långväggen hänger den gamla kyrkans altartavla och på den södra ett krucifix, även det från den gamla kyrkan. 
  • Kyrkan har två orgelverk. På läktaren finns den gamla kyrkorgeln som är byggd av den småländske bonden och orgelbyggaren Johannes Magnusson från Nässja i Lemnhults socken. Orgeln byggdes 1848 och har 12 stämmor. Denna gamla orgel är mycket klangfull och torde räknas till en av de främsta magnussonska kyrkorglarna. Orgeln genomgick en stor renovering 1996 och målsättningen då var att så långt det var möjligt återställa orgeln till dess ursprung. Renoveringsarbetet utfördes av Ålems Orgelverkstad med orgelbyggare Sune Fondell i täten. 
  • Kyrkan är renoverad tre gånger. 1935 genomgick kyrkan den första renoveringen då bland annat de otidsenliga kaminerna ersattes med värmeledningar. En andra mer omfattande renovering, ägde rum 1959 då bland annat taket kläddes med laserade brädor. Vid denna renovering flyttades predikstolen till sin nuvarande plats från att tidigare varit placerad mitt på långväggen - därav vändbänkarna längst fram. Vid denna renovering tillkom även utrymmet under läktaren. 25 augusti 2002 återöppnades kyrkan efter en tredje renovering. Vid denna renovering målades hela kyrkans interiör om, ett fristående altare sattas upp och ett par bänkrader längs ner i kyrkan togs bort. Nya inventarier i samband med den sista renoveringen var bland annat träreliefen på väggen vid dopfunten av Eva Spångberg föreställande "Jesus välsignar barnen" samt sex processionsljusstakar med hållare. 
  • Altartavlan är målad av fanjukaren och teckningsläraren Sven Gustaf Lindblom i Kalmar och är en kopia av Rafaels målning med samma motiv (Kristus bär korset) i Pradomuseet i Madrid.
  • Kyrkan har två klockor. Storklockan är gjuten i Kalmar 1883 och lillklockan i Stockholm 1735. 
  • Dopfunten är av sandsten och en gåva från kyrkliga ungdomskretsen 1935. 
  • Tornuret, skänkt 1915, påminner om tidens snabba flykt och om hur nödvändigt det är att använda den korta nådetiden. 
  • I tornet finns ett klockspel som vid vissa tider spelar psalmmelodier.