Vi söker gravrättsinnehavare

Vissa gravar på våra kyrkogårdar saknar gravrättsinnehavare.

Vissa gravar på våra kyrkogårdar saknar gravrättsinnehavare. På församlingens anslagstavla i Nosaby samt på de aktuella gravarna finns en uppmaning att kontakta oss för att anmäla gravrättsinnehavare eller lämna information om anhöriga med anknytning till dessa gravar.

Sökningen kommer att pågå till och med augusti 2019. Därefter återgår gravrätten till församlingen.

Ring oss på telefon 044-19 09 70 eller kontakta någon av våra kyrkvaktmästare om du kan lämna några upplysningar om detta.