Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våra kyrkor och lokaler

Här hittar du information om våra kyrkor och andra lokaler.

I Nosaby församling finns fyra kyrkor, av dem sköts Nosaby, Österslöv och Fjälkestad av församlingen. Den fjärde kyrkan finns på Råbelöfs gods marker och sköts av en stiftelse. Vid tre fasta tillfällen per år firas gudstjänst i Råbelöf.