Våra kyrkor

Här hittar du öppettider, information och vägbeskrivning till våra kyrkor

I Nosaby församling finns fyra kyrkor, av dem sköts Nosaby, Österslöv och Fjälkestad av församlingen. Den fjärde kyrkan finns på Råbelöfs gods marker och sköts av en stiftelse. Vid tre fasta tillfällen per år firas gudstjänst i Råbelöf.
Vi har även en minnessten för den tidigare Åraslövs kyrka samt en av skånes äldsta bevarade prästgårdar.

Öppettider för våra kyrkor

Nosaby kyrka är öppen vardagar 8-15 samt i samband med gudstjänster och andra händelser i kyrkan. Österslövs och Fjälkestads kyrkor är öppna vid gudstjänster och andra händelser i kyrkan samt när vaktmästare är i närheten och arbetar på t.ex. kyrkogården.
Det går också bra att kontakta vaktmästare för att bestämma tid för öppethållande; 044-190978, 0761-060978.

 

Nosaby kyrka

April-sept är Nosaby kyrka öppen mellan 8-15. Övriga tider kontakta vaktmästare.

Gamla prästgården

Gamla prästgården i Österslöv är Skånes äldsta bevarade prästgård. Den uppfördes i slutet av 1600-talet och var prästgård fram till 1921. Idag används byggnaden till kyrklig verksamhet och uthyrning.

Minnessten

En minnessten för Åraslövs kyrka