Våra kyrkor

Här hittar du öppettider, information och vägbeskrivning till våra kyrkor

I Nosaby församling finns fyra kyrkor, av dem sköts Nosaby, Österslöv och Fjälkestad av församlingen. Den fjärde kyrkan finns på Råbelöfs gods marker och sköts av en stiftelse. Vid tre fasta tillfällen per år firas gudstjänst i Råbelöf.
Vi har även en minnessten för den tidigare Åraslövs kyrka samt en av skånes äldsta bevarade prästgårdar.

öppettider för våra kyrkor

Nosaby, Österslövs och Fjälkestads kyrka

Öppet när personal är på plats.

Vill du besöka kyrkorna och undrar om de är öppna? kontakta pastorsexpeditionen på telnr: 044-19 09 70 eller vår förman på telnr: 044-19 09 78