Välkommen att fira gudstjänst

På söndag den 14:e augusti kl 10.00 firar vi gudstjänst i Österslövs kyrka.

På söndag är temat Goda förvaltare. Evangelietexten som vi kommer att läsa handlar om de gåvor vi har fått av Gud, det vill säga det vi är bra på. Men hur vill Gud att vi skall använda oss av de gåvor vi har fått?

Det är prästen Majken Wahlström som kommer hjälpa oss att besvara den frågan i sin predikan.