Tillgänglighet/anpassning

  • Det finns psalmböcker med något större stil i kyrkorna. Höjden är 4 mm.
  • Vi använder uteslutande glutenfria oblater i alla mässor. 
  • Hörselslinga finns i alla tre kyrkorna

Nosaby kyrka

I Nosaby i nära anslutning till kyrkgrinden finns parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade. Gången fram till Nosaby kyrka är belagd med stenplattor. Rullstol kan endast placeras framför första bänkraden eller i mittgången.

 

Österslövs kyrka

Gången fram till Österslövs kyrka är belagd med gatsten. Ingången till kyrkan är numera i marknivå och man kan lätt ta sig in i kyrkan med rullstol el dyl. Rullstol kan dock endast placeras framför första bänkraden eller i mittgången.

 

Fjälkestads kyrka

Gången fram till Fjälkestads kyrka är belagd med stenplattor. Vid sidan av ingången finns en ramp som gör det lätt att ta sig in i kyrkan med rullstol el dyl. Rullstol kan dock endast placeras framför första bänkraden eller i mittgången.