Samtal

Vi människor kan under livet ha behov av att dela våra tankar med någon annan. Varmt välkommen att söka någon av våra präster eller diakon för samtal. Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Präster och diakon