Foto: Karin Rosvall

Råbelöfs kapell

Ett vackert bröllopskapell på landet.

Historia från 1200-talet

Efter att i närmare hundra år ha varit degraderad till sädesmagasin blev Råbelöfs kapell på 1920-talet restaurerad av godsägare Gilbert Kennedy och åter tagen i bruk för gudstjänster.

1956 reste hans son, godsägare Douglas Kennedy, en klockstapel, och medel till en klocka insamlades. Korfönstret pryddes 1958 med en målning av Bo Notini. Kapellet har kvar sin medeltida dopfunt, och intressanta fragment av kalkmålningar – Vittskövlegruppen – har tagits fram.  

Kyrkan räddades genom att bli ett sädesmagasin

Råbelöfs kapell är byggd i typisk senromantisk stil med tornlöst långhus och rakslutet kor. Kapellet, som är byggt på 1200-talet, var en gång församlingskyrka för Råbelöfs församling. Då Råbelöfs och Fjälkestads församlingar gick samman 1835 byggdes kyrkan i Fjälkestad till och kyrkan i Råbelöf togs ur bruk. Kyrkans valv avlägsnades och kyrkan förvandlades till sädesmagasin. Detta räddade den troligtvis från förfall.

Annars revs kyrkor eller förvandlades till ruiner på denna tid, sedan de upphört att fungera som kyrkor.

Kapell och gudstjänster i dag

Idag förvaltas kapellet av en stiftelse och är alltså inte församlingskyrka, men några gånger om året firar församlingen gudstjänst här, vilket varmt kan rekommenderas.