Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Österslövs kyrka

Österslövs kyrka är byggd 1875-78 och omfattande renoverad 1929. Den nuvarande kyrkans föregångare kan dateras till slutet av 1100-talet. Medeltidskyrkan revs 1875, alla spår efter den är borta. Mellan den nuvarande kyrkan och gamla prästgården har 5 liggande gravhällar placerats för att markera platsen för den gamla kyrkans kor.