Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vår organisation, våra förtroendevalda

Information om kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

 
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. I fullmäktige beslutas om kyrkoavgiften, församlingens verksamhetsplan, budget med mera. Kyrkofullmäktige väljer kyrkorådet i proportion till valresultatet. Detta sker vanligen efter överläggning mellan de  grupperingar som deltagit i valet.
 
Kyrkorådet är församlingens styrelse, dess verkställande organ. Förutom de förtroendevalda ingår även kyrkoherden i kyrkorådet. I Nosaby församling består Kyrkorådet av ledamöter från Kyrklig samverkan och Socialdemokraterna.
 
Telefonnummer till ordförande i
Kyrkoråd:
Thore Jakobsson 044-12 36 11, 0707-74 11 47
 
Kyrkofullmäktige:
Ebbe Persson 
 

Nosaby kyrkoråd

Ordinare ledamöter:
Thore Jakobsson
Marie Schönhult
Astrid Hugosson
Ulla Berglund
Johan Svensson
Lena Ekstrand
Ingrid Rooth
Kyrkoherden
 
Ersättare: 
Gunnar Isacsson
Helén Sjöberg
Lisbeth Thorsson
Charlott Toresson
Bert-Inge Edvardsson

Bild: Johnny Jönsson