Foto: Gustaf Hellsing /Ikon  

Vår organisation, våra förtroendevalda

Information om kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

 
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. I fullmäktige beslutas om kyrkoavgiften, församlingens verksamhetsplan, budget med mera. Kyrkofullmäktige väljer kyrkorådet i proportion till valresultatet. Detta sker vanligen efter överläggning mellan de  grupperingar som deltagit i valet.
 
Kyrkorådet är församlingens styrelse, dess verkställande organ. Förutom de förtroendevalda ingår även kyrkoherden i kyrkorådet. I Nosaby församling består Kyrkorådet av ledamöter från Kyrklig samverkan och Socialdemokraterna.
 
Telefonnummer till vik. ordförande i Kyrkorådet: 
Marie Schönhult, 0707-84 19 38
 
Kyrkofullmäktige:
Ebbe Persson 
 

Nosaby kyrkoråd

Ordinare ledamöter:
Marie Schönhult
Astrid Hugosson
Ulla Berglund
Johan Svensson
Lena Ekstrand
Ingrid Rooth
Lisbeth Thorsson
Kyrkoherden
 
Ersättare: 
Helén Sjöberg
Charlott Toresson
Bert-Inge Edvardsson

Foto: Johnny Jönsson