Foto: Gustaf Hellsing /Ikon  

Vår organisation, våra förtroendevalda

Information om kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. I fullmäktige beslutas om kyrkoavgiften, församlingens verksamhetsplan, budget med mera. Kyrkofullmäktige väljer kyrkorådet i proportion till valresultatet. Detta sker vanligen efter överläggning mellan de  grupperingar som deltagit i valet.
 
Kyrkorådet är församlingens styrelse, dess verkställande organ. Förutom de förtroendevalda ingår även kyrkoherden i kyrkorådet. I Nosaby församling består Kyrkorådet av ledamöter från Kyrklig samverkan och Socialdemokraterna.
 
Telefonnummer till ordförande i Kyrkorådet: 
Marie Schönhult, 0707-84 19 38

Nosaby kyrkoråd

Ordinare ledamöter:
Marie Schönhult - Ordförande
Per Modig - 1e vice ordförande
Lena Ekstrand - 2e vice ordförande
Lisbeth Thorsson
Johan Svensson
Bo Thunell
Ingrid Rooth
Kyrkoherden
 
Ersättare: 
Katrin Modig
Astrid Hugosson
Helén Sjöberg
Charlott Thoresson