Foto: Gustaf Hellsing /Ikon  

Församlingens organisation och våra förtroendevalda

Information om vad kyrkofullmäktige och kyrkoråd gör och hur kyrkans styrs.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. I fullmäktige beslutas om kyrkoavgiften, församlingens verksamhetsplan, budget med mera. Kyrkofullmäktige väljer kyrkorådet i proportion till valresultatet. Detta sker vanligen efter överläggning mellan de grupperingar som deltagit i valet.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse, dess verkställande organ. Förutom de förtroendevalda ingår även kyrkoherden i kyrkorådet. I Nosaby församling består Kyrkorådet av ledamöter från Kyrklig samverkan och Socialdemokraterna.


Nosaby kyrkoråd

Ordinare ledamöter:
Marie Schönhult - Ordförande (telefon; 0707-84 19 38)
Per Modig - 1e vice ordförande
Lena Ekstrand - 2e vice ordförande
Lisbeth Thorsson
Johan Svensson
Bo Thunell
Ingrid Rooth
Kyrkoherden
 
Ersättare: 
Katrin Modig
Astrid Hugosson
Helén Sjöberg
Charlott Thoresson

Kyrkan är en demokratisk organisation

Demokratin är viktig för kyrkan. Församlingen har ett kyrkofullmäktige, som består av folkvalda representanter från olika nomineringsgrupper. Kyrkovalet sker vart fjärde år i alla delar av Svenska kyrkan. 

 

 

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.