Onsdagskonfirmander

Vi träffas ungefär varannan onsdag under hösten och våren!

Våra träffar

Konfirmanderna träffas ungefär varannan onsdag under hösten och våren i församlingsgården i Nosaby (mitt emot kyrkan). Träffen inleds med "drop-in-fika" kl 15.45-16.15 och slutar klockan kl 18.00.

Schema med datum för träffarna skickas ut i början av höstterminen. Till våren åker onsdagskonfirmanderna på ett övernattningsläger.

Konfirmandupptakt 20/9 2020 kl 11.00 i Nosaby kyrka

Konfirmationen sker i maj 2021 i Nosaby kyrka.

Anmälan

Från och med maj går det bra att anmäla sig till konfirmationsläsningen i Nosaby församling. Du kan ladda ner en anmälningsfolder r som du skickar eller lämnar till pastorsexpeditionen i Nosaby församling. Du kan även anmäla dig via telefon 044-190970 eller maila till natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

Senast den 31 augusti behöver vi ha din anmälan!

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!