Nosaby kyrka

Nosaby kyrkas öppettider

Från april-sept är Nosaby kyrka öppen mellan kl 8-15. Övriga tider: Kontakta vaktmästare.

Nosaby kyrka färdigställdes och invigdes 1875. Ansvarig för utformningen var domkyrkorestauratorn i Lund, Helgo Zettervall (1831-1907).

Den gamla kyrkan byggdes sannolikt vid slutet av 1100-talet. Denna kyrka förblev Nosabys församlingskyrka ända fram till slutet av 1800-talet då tankarna på att uppföra en ny kyrka började ta form. Nybygget blev dock ingen impulshandling. Redan 1822 skriver dåvarande kyrkoherden, magister Olof Hörman, att "kyrkan är tillräckligt ljus men icke nog rymlig". Den hade då 450 platser. 1868 hade förberedelserna kommit så långt att en byggnadskommitté kunde tillsättas. 1875 stod så den nya kyrkan i Nosaby klar. 

Sammanställning om Nosaby kyrka av Björn Carnstam