Nosaby - Studiestipendium

Studiestipendium ur Ernst Wohlins stiftelse utdelas till ungdomar födda eller kyrkobokförda i Nosaby enligt 2005 års gränser. Stipendium utdelas till den som är 15 år eller mer och avser i första hand dem som avverkat några terminers högskolestudier. Stipendium utgår med längst 500 kr. Till ansökan skall bifogas personbevis som styrker födelsehemort, betygsavskrifter och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Vidare skall i ansökan lämnas uppgift om studiemål, studieort samt under vilka former studierna bedrives. Ange konto eller dylikt för utbetalning av eventuellt stipendium. Ansökan om stipendium skall vara styrelsen tillhanda senast 25 november under adress: Nosaby Församling, Nosabyvägen 246, 291 47 Kristianstad. Märk kuvertet med Wohlins stiftelse.