Minnessten

En minnessten för Åraslövs kyrka

Nosaby har haft ytterliggare en kyrka, Åraslövs kyrka. Den låg på en liten höjd utmed vägen Nosaby- Hammar strax söder om det farthinder som skapats på väg 118. Exakt när Åraslövs kyrkan byggdes eller upphörde att vara kyrka är det ingen som vet då det finns väldigt knapphändig dokumentation av den, men ungefär från 1200-talet till 1700-talet har kyrkan varit i bruk. En minnessten är rest på platsen för kyrkan som man återupptäckte vid ett vägbygge 1955-56.