Livsviktigt

Under fyra kvällar i Nosaby Församlingsgård, kommer vi ha en serie föreläsningar, som kommer ta upp tänkvärda och livsnära ämnen. De är tänkta att ge näring för egna tankar och stimulera till reflektion och samtal kring livet tillsammans med andra. Det bjuds även på musik och fika.

16:00 Föreläsning
17:00-17:30 Fika och frågestund
Församlingsgården i Nosaby

Söndag 11 september - Tezz Valberg Ekdala 

Mina livsviktiga val
Om chansen till ett nyttliv i mötet med sig själv och kvinnorna på kvinnoanstalten i Ystad.
Tezz är diakon på Kvinnoanstalten i Ystad och diakonledare i Knislinge-Gryt Församling.
Musikinslag av kören Allsångarna och Andrum som delar med sig av ”Minns du sångerna”.

Söndag 2 oktober - Rasmus och Ulrika Troedsson Hasselgren

Svårt att leva med Gud men hopplöst utan 
Hur ser livet med Gud ut i den dagliga kampen? Makarna Ulrika och Rasmus Troedsson Hasselgren samtalar om vandringen med Jesus i kultur- och finansvärlden.
Du får även lyssna till Rebecka Skåring och Emanuel Gunnarsson, elever på C4:s musikprogram.

Söndag 23 oktober - Lars och Angelica Fröjmark

Mitt livs resa - Från krig till trygghet 
Angelica, pensionerad lärare och Lars, kyrkoherde emeritus, berättar om flykten från
Östtyskland till Sverige.
Musikinslag av Amanda Skåring och Emma Jutvreten.

Söndag 20 november - Katarina och Henrik Månsson

Med Gud i vardagen
Katarina och Henrik från Hässleholm är verksamma inom skolledning respektive finansbranschen. De delar med sig av hur de upplever att Gud är med dem i vardagen och på jobbet oavsett omständigheter i omvärlden, samt hur Hans omsorg och ledning är erbjuden till alla.
Sång av Katarina.