En regnbåge speglas i en sjö. Vass i förgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Leva Vidare grupp

Att mista en närstående är en känslomässig påfrestning och då kan det vara till hjälp att dela tankar och erfarenheter tillsammans med andra i samma situation. Vi träffas under sex torsdagar och inleder kvällen med fika.

Höstens grupp är fulltalig, men kontakta gärna Marie Berg, diakon, 0733-689695, marie.berg@svenskakyrkan.se  om du är intresserad.

Gruppen leds av Marie och Lena, som har stor erfarenhet av att möta människor i sorg.