Låna dopklänning

Nosaby församling har två dopklänningar till kostnadsfri utlåning. Ta kontakt med expeditionen om du är intresserad av att låna någon av dem. Tänk på att det ibland är flera dop samma dag så det kan inte garanteras att den är tillgänglig.
Vid utlåning lämnar du en depositionsavgift på 500 kr som du sedan får åter när du lämnar tillbaka dopklänningen.

Vid frågor eller bokning kontakta expeditionen, tel. 044-19 09 70 eller någon av våra präster.

Tryck här om du vill veta mer om dopet?