Kyrkornas öppettider

öppettider för våra kyrkor

Nosaby, Österslövs och Fjälkestads kyrka

Öppet när personal är på plats.

Vill du besöka kyrkorna och undrar om de är öppna? kontakta pastorsexpeditionen på telnr: 044-19 09 70 eller vår förman på telnr: 044-19 09 78