Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoåret

Söndagens tema, text, liturgisk färg och altardekoration.