Konfirmand

Välkommen som konfirmand i Nosaby församling!

I Nosaby församling erbjuder vi konfirmationsläsning för ungdomar. Läsåret 2022/2023 erbjuder vi två olika alternativ; onsdagskonfirmander och sommarkonfirmander. Läs mer under respektive flik!

Naturligtvis finns även möjlighet till vuxenkonfirmation. Om vuxenkonfirmation är aktuellt för dig, är du välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster. 
 
Hos oss får du möjlighet att diskutera allt mellan himmel och jord. Tro och tvivel, religion och vetenskap, gott och ont, etik och moral, Bibel och kyrka, livet och döden.
Vi kommer att prata om Gud, om människan, samhället och världen. Men framförallt så handlar konfirmandtiden om DIG. Om DINA frågor, DITT liv, DINA relationer.

Konfirmandtiden kommer att innehålla träffar varannan vecka under höst- och vårterminen, läger, pilgrimsvandring, föreläsningar, teater, nya möten med nya människor och mycket mycket mer.

Men allra mest är det en chans att följa med på en resa från universums kant rakt in i djupet av ditt eget hjärta….

Anmälan

Från och med maj går det bra att anmäla sig till konfirmationsläsningen i Nosaby församling. Här kan ladda ner en en informationsfolder där även anmälningstalong finns.

Anmälan senast 28/8 2022.
För mer information och frågor, kontakta församlingspedagog Natalia Strömberg på 0761-07 58 33, E-post: natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

 

Onlineanmälan till Konfirmation 2021-2022

Vilken konfirmandgrupp vill du helst gå i?

Onsdagskonfirmander

Konfirmanderna träffas ungefär varannan onsdag under hösten och våren i församlingsgården i Nosaby

Sommarkonfirmander

Ett alternativ för dig som idrottar mycket eller har fritidsaktiviteter som gör att det är svårt att hinna träffas varje vecka.

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.