Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Kontakt/Om oss

pastorsexpeditionens öppettider (helgfria vardagar)

Måndagar - fredag: kl 9.30 - 12.00 
Besöksadress: Nosabyvägen 246
Tel 044-19 09 70
Epost: nosaby.forsamling@svenskakyrkan.se