Sommarkonfirmander

Ett alternativ för dig som idrottar mycket eller har fritidsaktiviteter som gör att det är svårt att hinna träffas varje vecka.

våra träffar

Konfirmanderna träffas en onsdag i månaden under hösten och våren i församlingsgården i Nosaby (mitt emot kyrkan). Träffen inleds med "drop-in-fika" 15.45-16.15 och slutar klockan 18.45.

Schema med datum för träffarna skickas ut under början av höstterminen.

I juni 2021 har sommarkonfirmanderna två intensivläger. Ett dagläger och ett övernattningsläger.

Konfirmandupptakt 20/9 2020 kl 11.00 i Nosaby kyrka

Konfirmationen sker i början av juli 2021 i Nosaby kyrka.

Anmälan

Från och med maj går det bra att anmäla sig till konfirmationsläsningen i Nosaby församling. Du kan ladda ner en anmälningsfolder här som du skickar eller lämnar till pastorsexpeditionen i Nosaby församling. Du kan även anmäla dig via telefon 044-190970 eller maila till natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

Senast den 31 augusti behöver vi ha din anmälan!

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!