Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänster - året om

Varje söndag möts vi för att tillsammans få lyssna till Guds ord och känna oss stärkta av det kärleksbudskap som finns i Biblen. Mitt i livets glädjeämnen och sorger, hopp och förtvivlan samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.