Foto: Jim Elfström /Ikon  

Gudstjänst

Läs mer om gudstjänst, kyrkoåret, söndagens tema, text mm samt om andras tankar kring helgen.

Kyrkoåret

Söndagens tema, text, liturgisk färg och altardekoration.

En siluett av en person som kör parkour. Molnig grönblå himmel som bakgrund.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Ibland träffar jag på människor som tror att det här med tron och det kristna livet är lite som att gå till en läkare med ett problem som sedan löses med hjälp av en dos medicin. Ensamheten – borta! Rädslan – puts väck!" Läs tankar inför helgen.