Gravsättning

Information om olika möjligheter till gravsättning

fyra alternativ till gravsättning

För närvarande finns fyra olika möjligheter till gravsättning; kistgrav, urnlund och minneslund, som finns på alla våra kyrkogårdar, samt askgravlund, som finns i Nosaby.

Här följer en beskrivning av de olika gravsättningsalternativen i vår församling.

Kistgrav

Gravsättning i kistgrav sker vid jordbegravning. Avskedet äger då oftast rum vid graven ute på kyrkogården i samband med begravningsgudstjänsten.

Urnlund

Gravsättning i urnlund sker efter att kroppen kremerats. De anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättningen och kan själva välja om de vill ha vaktmästare eller präst närvarande. Urnlunden är ett fint alternativ om man vill ha en kremationsbegravning, men ändå vill ha en gravplats att besöka.

minneslund

Också gravsättning i minneslund sker efter att kroppen har kremerats. Till skillnad från gravsättning i urnlund, så är gravsättningen i minneslunden ett helt anonymt begravningssätt. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs av församlingens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Som anhörig för man alltså inte veta var i minneslunden gravsättningen skett. Minneslunden är ett alternativ som kan förenkla då det kommer till skötsel av gravplats. Utrymme finns att sätta blommor och ljus på särskilt anvisad plats.

askgravlund

Askgravlund finns endast på Nosaby kyrkogård. Till skillnad från gravsättning i minneslund, är de anhöriga välkomna att närvara vid gravsättningen i askgravlunden. Här gravsätts urnor av nedbrytningsbart material. Platsen man vistas på och där man kan sitta ner, är belagd med topphyvlad grå kalksten och omgärdas av idegran. Perenna växter och lökväxter finns och buxbom omgärdar området.

Om man önskar kan man fästa en namnplakett på de minnesstenar av diabas som finns där. Plaketterna är gjorda av polerad brons och kan köpas till självkostnadspris, för närvarande ca 2 000 kr. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplaketten sitter kvar i 25 år.