Fastlagssöndagen

Snart börjar fastan!

På onsdag så börjar fastan och inom vissa traditioner räknas tre dagarna innan som karnevalsdagar. Karneval betyder farväl till köttet. Enligt traditionen så får man inte äta kött under fastan. Idag kan man istället undvara något annat. Huvudpoängen med fastan är att det är en tid att förbereda sig till påsken, kyrkans största högtid, då Jesus dog och återuppstod.

Många ser fastetiden som en tid för reflektion, där man reflekterar över sitt liv genom bön och att ägna sig lite mer tid åt Gud.

På söndag är det alltså Fastlagssöndagen, då bjuds det på fastlagsbullar till kyrkkaffet.

På måndag är det blåmåndagen och på tisdag är det fettisdagen. Och på onsdag är det askonsdagen, vilket vi firar med askonsdagsmässa i Nosaby kyrka 18.00.