Efterlevnadsguiden

Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Ta saker i din egen takt

Några vill göra allt praktiskt så fort som möjligt. Andra har svårt att orka med att ta hand om det praktiska. Prioritera det viktigaste och ta gärna hjälp av andra.

Efterlevnadsguiden.se är till för att hjälpa efterlevande och stödjande personer, släkt och vänner med mera. Webbplatsen är oberoende och samlar det viktigaste som du behöver veta när en närstående dör, samlat på ett ställe.