Den kämpande tron

2:a söndagen i fastan

Under gudstjänsten får vi höra vacker sång av vår egna YBASON Gospel och Glimåkras gospelkör, men vi får även ta del av dagens bibeltexter om Jesus som var på middag hos Simon den spetälske och där middagsgästerna blev sur på en kvinna som de sedan skällde ut, varav Jesus försvarade kvinnan. 

Varför blev de sura på kvinnan och vad sa Jesus?