Lekmannakåren

Lekmannakåren i Nosaby församling

Lekmannakåren i Nosaby församling ingår i Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. I Lunds stift finns ett 50-tal kårer.

Lekmannakåren är en självständig frivilligorganisation bestående av ideellt arbetande kvinnor och män, som vill främja kristen gemenskap med frivilliga insatser.

 Lekmannakårens logga

Kåren anordnar möten med varierande innehåll. I regel är det sista torsdagen i månaden under perioden september-april. Till mötena är alla intresserade varmt välkomna att deltaga.

Styrelsen består av:

Bert-Inge Edvardsson, ordförande
Sven Johansson, vice ordförande
Gull-Britt Månsson, kassör
Ingrid Karlsson, sekreterare
Ingvar Andersson, Enar Olofsson, ledamot och
Margareta Glifberg, ersättare i styrelsen
Revisorer: Göte Persson och Bo Sandgren

För mer information om kåren och verksamheten kontakta gärna ordförande Bert-Inge Edvardsson på tel 0706-81 63 46 eller e-mail: bertinge48@gmail.com

 

Lekmannakåren är vilande tills vidare

Såväl stora delar av förra året och även detta år har präglats av pandemin och de restriktioner och försighetsåtgärder vi alla har måst vidta. Lekmannakåren är därför vilande tills vidare, men vi hoppas att vi snart kan återuppta vår verksamhet igen.

Vid eventuella frågor ring ordförande Bert-Inge Edvardsson, tel 0708-81 63 46 eller sekreterare Ingrid Karlsson, tel 0706-2136 60.

Styrelsen för Lekmannakåren i Nosaby församling