Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lekmannakåren

Lekmannakåren i Nosaby församling

Lekmannakåren i Nosaby församling ingår i Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. I Lunds stift finns ett 50-tal kårer.

Lekmannakåren är en självständig frivilligorganisation bestående av ideellt arbetande kvinnor och män, som vill främja kristen gemenskap med frivilliga insatser.

 Lekmannakårens logga

Kåren anordnar möten med varierande innehåll. I regel är det sista torsdagen i månaden under perioden september-april. Till mötena är alla intresserade varmt välkomna att deltaga.

Styrelsen består av:

Bert-Inge Edvardsson, ordförande
Sven Johansson, vice ordförande
Gull-Britt Månsson, kassör
Ingrid Karlsson, sekreterare
Ingvar Andersson, Enar Olofsson, ledamot och
Margareta Glifberg, ersättare i styrelsen
Revisorer: Göte Persson och Bo Sandgren

För mer information om kåren och verksamheten kontakta gärna ordförande Bert-Inge Edvardsson på tel 044-22 63 46 eller e-mail: bertinge48@gmail.com

 Månadsmöte februari - se bild och text

Månadsmöte mars

Månadsmöte oktober

Lekmannakåren

Program hösten 2019

Vi träffas i Församlingsgården i Nosaby.

26 september kl 18.30
”Mellan änglamark och himlajord”. Bildspel av Sven Sjunnesson.

24 oktober kl 18.30
Glories framför sånger på temat ”sånger om evigheten”. Bland annat gamla schlagers, läsarsånger med mera.

28 november kl. 18.30
Program ej klart än.

 

Kårens ordförande Bert-Inge Edvardsson svarar gärna på dina frågor, tel: 0708-81 63 46. 

Varmt välkomna
 Styrelsen för Lekmannakåren i Nosaby

I samarbete med Sensus.