Lekmannakåren

Lekmannakåren i Nosaby församling

Lekmannakåren i Nosaby församling ingår i Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. I Lunds stift finns ett 50-tal kårer.

Lekmannakåren är en självständig frivilligorganisation bestående av ideellt arbetande kvinnor och män, som vill främja kristen gemenskap med frivilliga insatser.

 Lekmannakårens logga

Kåren anordnar möten med varierande innehåll. I regel är det sista torsdagen i månaden under perioden september-april. Till mötena är alla intresserade varmt välkomna att deltaga.

Styrelsen består av:

Bert-Inge Edvardsson, ordförande
Sven Johansson, vice ordförande
Gull-Britt Månsson, kassör
Ingrid Karlsson, sekreterare
Ingvar Andersson, Enar Olofsson, ledamot och
Margareta Glifberg, ersättare i styrelsen
Revisorer: Göte Persson och Bo Sandgren

För mer information om kåren och verksamheten kontakta gärna ordförande Bert-Inge Edvardsson på tel 044-22 63 46 eller e-mail: bertinge48@gmail.com

 Månadsmöte februari - se bild och text

Månadsmöte mars

Månadsmöte oktober

Lekmannakåren

Program hösten 2019

Vi träffas i Församlingsgården i Nosaby.

26 september kl 18.30
”Mellan änglamark och himlajord” framfört av Sven Sjunnesson. Tankar om vår vandring på jorden, ofta med utgångspunkt från egna upplevelser och tillsammans med foton från när och fjärran. Det handlar om gemenskap och ansvar och ställer frågor om vad det är som styr våra liv.

24 oktober kl 18.30
Glories framför sånger på temat ”sånger om evigheten”. Bland annat gamla schlagers, läsarsånger med mera. De kallar sitt program ”sånger om evigheten” eftersom sångerna har ett evighetsperspektiv. Det blir blandade välkända sånger av både profan och andlig karaktär. Glories består av Thomas ”Blomman” Broström med familj, som bland annat var grundarna av Ulvsmåla-Festivalen på sin tid.

28 november kl. 18.30
Program ej klart än. Annons kommer som vanligt före mötet.

 

Kårens ordförande Bert-Inge Edvardsson svarar gärna på dina frågor, tel: 0708-81 63 46. 

Varmt välkomna
 Styrelsen för Lekmannakåren i Nosaby

I samarbete med Sensus.