Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lekmannakåren

Lekmannakåren i Nosaby församling

Lekmannakåren i Nosaby församling ingår i Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. I Lunds stift finns ett 50-tal kårer.

Lekmannakåren är en självständig frivilligorganisation bestående av ideellt arbetande kvinnor och män, som vill främja kristen gemenskap med frivilliga insatser.

 Lekmannakårens logga

Kåren anordnar möten med varierande innehåll. I regel är det sista torsdagen i månaden under perioden september-april. Till mötena är alla intresserade varmt välkomna att deltaga.

Styrelsen består av:

Bert-Inge Edvardsson, ordförande
Sven Johansson, vice ordförande
Gull-Britt Månsson, kassör
Ingrid Karlsson, sekreterare
Ingvar Andersson, Enar Olofsson, ledamot och
Margareta Glifberg, ersättare i styrelsen
Revisorer: Göte Persson och Bo Sandgren

För mer information om kåren och verksamheten kontakta gärna ordförande Bert-Inge Edvardsson på tel 044-22 63 46 eller e-mail: bertinge48@gmail.com

 Månadsmöte februari - se bild och text

Månadsmöte mars

Månadsmöte oktober

Lekmannakåren

Program våren 2019

Vi träffas i Församlingsgården i Nosaby.

28 februari kl 18.30
Årsmöte och därefter berättar och visar Lars Pålsson, Vinslöv, filmen ”Pilgrimsvandring till Compostela”.

28 mars kl 18.30
Ann Malmqvist berättar ”Använd dina drömmar”.

2 maj Utfärd till Åhusgården EFS
Samling vid Nosaby kyrkas P-plats kl. 12.00 för samåkning till Åhus, där vi äter lunch kl 13.00. Därefter får vi lyssna till sång och musik av Barbro Lundell, Nättraby.
Anmälan till Margareta Glifberg tel: 044-22 61 89 eller Ingrid Karlsson tel: 0706- 21 36 60 eller e-post: ingrid.kristianstad@telia.com.

Kårens ordförande Bert-Inge Edvardsson svarar gärna på dina frågor, tel: 0708-81 63 46. 

Varmt välkomna
 Styrelsen för Lekmannakåren i Nosaby

I samarbete med Sensus.