Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Begravning

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkans ordning är en avskedsritual där vi får möjlighet att visa vår kärlek och tacksamhet till den som stått oss nära.

Begravning i Svenska kyrkan

Det är något med döden som gör oss osäkra och rädda. När någon anhörig slits ifrån oss drabbas vi både till kropp och till själ. Samtidigt som sorgen håller den anhörige i ett hårt grepp, så är det många praktiska saker som skall ordnas, bland annat begravningen.
En stor del av de begravningar som sker i Sverige sker i Svenska kyrkans ordning. Det är bara den som är medlem i Svenska kyrkan som har rätt till kyrklig begravning, såvida det inte föreligger särskilda skäl för den som inte är medlem.

Hur går jag tillväga?

Som anhörig tar du antingen själv kontakt med församlingens expedition eller med den präst du önskar skall förrätta begravningen, eller så låter du det gå igenom begravningsbyrån som kontaktar oss för att boka tid för begravning och förmedla de uppgifter som behövs.
Även tid för själaringning och tacksägelse bestäms. Själaringning innebär att man ringer i kyrkklockorna någon av de närmsta vardagarna efter dödsfallet och tacksägelse är en offentlig kungörelse av dödsfallet av någon som varit medlem i Svenska kyrkan. Den anhöriges namn läses upp under gudstjänsten i anslutning till förbönen varefter kyrkklockorna avslutar tacksägelsen. Tacksägelsen äger vanligen rum i gudstjänsten första söndagen efter dödsfallet.

Prästen kontaktar dig

Prästen kontaktar dig som anhörig ett par dagar efter att anmälan om dödsfall kommit till vår kännedom och datum för begravningsgudstjänsten har bokats. Ni bestämmer då tillsammans tid för ett samtal där ni diskuterar både praktiska frågor kring begravningsgudstjänsten men också vem den bortgångne var samt existentiella frågor kring liv, död, sorg mm.
Du är naturligtvis själv välkommen att kontakt oss när du än behöver – oavsett om begravningsgudstjänsten sker i denna församlingen eller i annan regi.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkans ordning är en avskedsritual där vi får möjlighet att visa vår kärlek och tacksamhet till den som stått oss nära, men vi får också möjlighet att be om förlåtelse och försoning för det som inte blev som vi hade hoppats.
Under begravningsgudstjänsten lyser prästen frid över den avlidna och överlåter henne/honom i Guds händer.

I Nosaby församling finns ett bårtäcke som kan användas vid begravningsgudstjänsten.

Välja gravplats

Att välja gravplats och hur man vill gravsätta den bortgångne är en viktig del. Du kan läsa mer om de olika gravskicken på sidan om gravsättning.

Välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.

 

Kyrkor | Kyrkogårdar | Lokaler

Nosaby församling har tre kyrkor och kyrkogårdar. De finns i Österslöv, Nosaby och Fjälkestad samt två lokaler till uthyrning

Gravsättning

Information om lika alternativ till gravsättning

Begravningsombud

Begravningsombudet granskar hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan

Efterlevnadsguiden

Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Skriften "Om begravning"

Berättar hur begravning fungerar i Sverige. Finns på flera språk.

Hur stöttar man barn i sorg?

Hur förklarar man vad en begravning innebär för ett barn? Är det lämpligt att barn deltar vid en begravning? Hur stöttar man barn i sorg? Här hittar du information och tips!