Att vara medlem i Svenska kyrkan

Det finns en rad anledningar till att vara medlem i Svenska kyrkan. Här följer några av dem!