Att leva tillsammans

På söndag får vi höra när Jesus fick ett sorgligt besked om sin gode vän Lasaros som var sjuk.

Vi får också höra om Rut som vägrade att överge sin svärmor med orden:

”Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst - endast döden skall skilja oss åt.”

Vi får höra Siri predika över dessa texter och Lilla vokalensemblen sjunga.

Varmt välkommen!