Närbild av en gråhårig kvinna med ett askkors i pannan.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Askonsdagsmässa

Nu inleds fastan. Detta firar vi med att fira mässa i Nosaby kyrka klockan 18.00. Varmt välkommen!

Med askonsdagen inleds fastan som varar fram till och med påskafton. Den har fått sitt namn efter den kristna sedvänjan att strö välsignad aska på de botgörare som denna dag fick lämna kyrkan fram till skärtorsdagen, då de skulle skäras (renas).

På askonsdagsmässan tecknar prästen ett kors i pannan med aska på gudstjänstdeltagaren för att påminna oss om människans dödlighet. Vid tecknadnet säger prästen: Kom ihåg o människa att du är stoft och åter ska bli stoft, omvänd dig och tro evangelium. 

Korset i pannan symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv.

Askonsdagen inträffar 46 dagar före påskdagen, som är en rörlig högtid. Askonsdagen kan alltså inträffa någon gång från den 4 februari till den 10 mars. Hitentills har askonsdagen aldrig inträffat på skottdagen, den 29 februari. Om vi vill uppleva detta, måste vi dock försöka hålla oss vid liv fram till år 2096.

Fastan är en tid då vi kan lägga till och dra ifrån  i vårt eget liv för att träna vårt sinneoch växa till i vår tro.