Kören Andrum

Kören Andrum är församlingens kyrkokör.

Kören Andrum är församlingens kyrkokör. En glad och trevlig blandad kör som medverkar i gudstjänster och gör konserter, ibland tillsammans med musiker och andra körer. Repertoaren är varierad.

Övningstid

Kören övar på tisdagar kl 18:30 – 20:00 i Musiksalen i Församlingsgården, Nosaby.

Vill du prova på?

Nya körsångare är varmt välkomna att prova på att sjunga med oss. Kontakta körledare Agneta.