Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Allsångarna

Kören Allsångarna är en vuxenkör för daglediga. Vi är ett glatt gäng på ca 40 sångare, mestadels pensionärer, som sjunger en bred reportoar och även en del i stämmor. Vi sjunger i församlingens gudstjänster, på Hammarshemmet och församlingsaftnar mm.

Vi övar på tisdagar kl 10.30 - 12.00 i Församlingsgården Nosaby.

Alla är välkomna!
Har du några frågor eller är intresserad av att börja sjunga i Allsångarna?
ring Ingela!

 

Ingela  Sturesson-Carlsson

Ingela Sturesson-Carlsson

Nosaby församling

Kyrkomusiker