Allsångarna

Kören Allsångarna är en vuxenkör för daglediga. Vi är ett glatt gäng, mestadels pensionärer, som sjunger en bred repertoar och även en del i stämmor. Vi sjunger i församlingens gudstjänster, på Hammarshemmet och församlingsaftnar mm.

Vi övar på tisdagar kl 10.30-12.00 i Församlingsgården Nosaby.

Alla är välkomna!

Har du några frågor eller är intresserad av att börja sjunga i Allsångarna? Kontakta vik organist Agneta på 0709-447750 eller agneta.nordh@svenskakyrkan.se.