Allsångarna

Kören Allsångarna är en vuxenkör för daglediga. Vi är ett glatt gäng på ca 40 sångare, mestadels pensionärer, som sjunger en bred repertoar och även en del i stämmor. Vi sjunger i församlingens gudstjänster, på Hammarshemmet och församlingsaftnar mm.

Vi övar på tisdagar kl 11.00 - 12.00 i Församlingsgården Nosaby.

Alla är välkomna!
Har du några frågor eller är intresserad av att börja sjunga i Allsångarna?
ring Ingela!

 

Ingela  Sturesson-Carlsson

Ingela Sturesson-Carlsson

Nosaby församling

Kyrkomusiker