Foto: Magnus Aronsson IKON

Verksamhet för alla åldrar

Kanske vill du prova sjunga i kör, träffa andra småbarnsföräldrar, samtala, studera Bibeln, pyssla, leka eller bara få finnas med i en kravlös gemenskap? All verksamhet finns här! Aktiviteterna är dessutom gratis för alla som vill vara med. De finansieras av medlemmar i Svenska kyrkan.

Barn och unga

En stor & viktig del i vår församling.

En grupp män och kvinnor dansar i en ring med händerna mot taket.

Vuxna

Aktiviteter och mötesplatser som riktar sig till vuxna.

Någon spelar kyrkorgel.

Musik och körer

Musiken berör, återspeglar stämningar och skapar samhörighet. Musiken i kyrkan är en del av ett nationellt kulturarv och samtidigt en del av den kristna förkunnelsen.

Gudstjänst

Gudstjänst firas varje söndag i vår församling.

Diakoni

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i församlingens liv och gemenskap. Det diakonala uppdraget blir då att gestalta Guds närvaro i mötet med människor.

Medlem i Svenska kyrkan

I vår kyrka är alla lika välkomna. Tillsammans med dig vill vi ge utrymme för samtal, tro, glädje, sorg, lek och gemenskap. Som medlem medverkar du till att din församling kan fortsätta sitt arbete för din bygd.