Foto: Malin Björnfot

Våra lokaler

I både Norsjö, Bastuträsk och Petiknäs finns lokaler som går att låna i samband med dop (kostnadsfritt), eller hyra i samband med vigsel, begravning och andra arrangemang.