Foto: Malin Björnfot

Våra lokaler

I både Norsjö, Bastuträsk och Petiknäs finns lokaler som går att låna i samband med dop (kostnadsfritt), eller hyra i samband med vigsel, begravning och andra arrangemang.

Norsjö församlingshem

Stora Salen, Kök och servering, Lilla Salen.

Bastuträsk församlingsvåning

Med utrymme för ca 45 personer.

Petiknäs serveringslokal

Med utrymmer för ca 35 personer.