Foto: Malin Björnfot

Samtal

Sorgegrupp

Sluten grupp för de som förlorat en närstående

6st träffar - Inbjudan

Enskilda samtal

- Boka tid

Dorota Lindström

Dorota Lindström

Norsjö församling

Diakoniassistent