Foto: Dorota Lindström

Petiknäs kyrka

Petiknäs kyrka har legat som ett smycke mitt i den natursköna byn sedan den invigdes 1958.

Då hade byggnaden flyttats från Bastuträsk där den först varit klockstapel och sedan kapell. I samband med flytten till Petiknäs försågs kyrkan med en tillbyggnad för serveringslokal och kök. Byborna skänkte såväl virke som dagsverken till bygget, ansvarade för driften de första åren, och fick i gengäld använda lokalen för majstämma och andra sammankomster. Efter några år övertogs driften av Norsjö församling. På senare tid har gudstjänst firats några gånger varje år, och kyrkan är också uppskattad som lokal för dop och vigsel. Orgeln är byggd av Grönlunds orgelbyggeri och har 5 stämmor.