Norsjö kyrkogård

Är församlingens största kyrkogård och den togs i bruk på tidigt 1920-tal.

Kyrkogården ligger mitt i samhället på ett gammlt jordbruksområde. Kyrkogården pryds till stor del av björkar och hagtornshäckar. Minneslunden ligger i kyrkogårdens mitt klädd i en måbärshäck. För mer information gällande olika typer av gravplatser kontakta pastorsexpedition.