Näsets kyrkogård

När Norsjö blev en egen församling 1834, beslutades att en ny kyrka skulle byggas samt att en ny gravplats skulle tas i bruk.

Denna kyrkogård anlades 3 km utanför samhället på Näset och började användas 1850. Kyrkogården är omringad av en stenmur och har tre  ingångar. Ena Ingången riktas mot samhället och var huvudingången till kyrkan. Kyrkans andra ingång vänder sig mot den forna prästgården på Prästudden och den tredje ingången är placerad vid kyrkans gravkapell som finns kvar än idag. Kyrkogården är på många sätt unik, dels med sitt otroliga läge samt sina gamla välbevarade trä och järnkors.