Foto: Ila Johansson / IKON

Musik och körer

Musiken berör, återspeglar stämningar och skapar samhörighet. Musiken i kyrkan är en del av ett nationellt kulturarv och samtidigt en del av den kristna förkunnelsen.

Vid våra gudstjänster, musikgudstjänster, konserter och förrättningar,  i körverksamhet och musikverksamhet med barn och unga är musiken en central del av församlingarnas uppdrag.

Eva  Landin

Eva Landin

Norsjö församling

Musiker - kantor, Körledare